Vi hjälper dig
i försäkrings-
djungeln…

Sedan Werna startade har vi hjälpt över tusen företag av alla storlekar att hitta försäkringslösningar som passar just dem. Det är viktigt för oss att ni inte har vare sig fler eller dyrare försäkringar än vad ni behöver. Tvärt emot vad många tror är vi inte ett fördyrande mellanled – vi säkerställer att era kostnader för försäkringar som är nödvändiga för företagets riskminimering och tillväxt har rätt pris. Genom att låta oss arbeta för er förhandlar vi för er räkning priser och villkor med försäkringsbolagen, guidar er till rätt lösning och finns som bollplank vid eventuell skadehantering. Utöver det tillser vi att löpande administration tar så lite tid som möjligt för er.

Specialister inom företagsförsäkring

Våra förmedlare har gedigen erfarenhet från företagsförsäkringar och genuin kunskap om vad det innebär att driva ett företag. Vi riktar oss särskilt till små och medelstora företag och verkar för att skapa trygga förutsättningar för dessa företag, oavsett bolagsform. Enligt vår filisofi bör alla företag ha tillgång till trygghet och bra rådgivning, oavsett storlek.

När du arbetar med oss utför vi alltid en behovsanalys för att ta reda på vad just ert företag behöver. Därefter ser vi till att förhandla fram de bästa priserna på de försäkringar som är nödvändiga. I den premie du sedan betalar till försäkringsbolaget ingår vår ersättning. Det kommer alltså aldrig en faktura från oss.

Exempel på våra expertområden

Företagsförsäkringar – generella företags- och affärsförsäkringar, ansvarsförsäkringar, egendoms-försäkringar, förmögenhets-försäkringar med mera.

Fastigheter – vi specialiserar oss inom fastighets-försäkringar för bolag, organisationer och bostadsrätts-föreningar. Vi har förhandlat fram riktigt bra priser på försäkringar av bland annatkontorslokaler, lager och butikslokaler åt våra kunder.

Fordon – vi ser över ditt fordonsregister och tecknar rätt försäkringar för personbilar, traktorer, lastbilar och andra arbetsfordon.

Vi hjälper dig i försäkringsdjungeln…

Sedan Werna startade har vi hjälpt över tusen företag av alla storlekar att hitta försäkringslösningar som passar just dem. Det är viktigt för oss att ni inte har vare sig fler eller dyrare försäkringar än vad ni behöver. Tvärt emot vad många tror är vi inte ett fördyrande mellanled – vi säkerställer att era kostnader för försäkringar som är nödvändiga för företagets riskminimering och tillväxt har rätt pris. Genom att låta oss arbeta för er förhandlar vi för er räkning priser och villkor med försäkringsbolagen, guidar er till rätt lösning och finns som bollplank vid eventuell skadehantering. Utöver det tillser vi att löpande administration tar så lite tid som möjligt för er.

Specialister inom företagsförsäkring

Våra förmedlare har gedigen erfarenhet från företagsförsäkringar och genuin kunskap om vad det innebär att driva ett företag. Vi riktar oss särskilt till små och medelstora företag och verkar för att skapa trygga förutsättningar för dessa företag, oavsett bolagsform. Enligt vår filisofi bör alla företag ha tillgång till trygghet och bra rådgivning, oavsett storlek.

När du arbetar med oss utför vi alltid en behovsanalys för att ta reda på vad just ert företag behöver. Därefter ser vi till att förhandla fram de bästa priserna på de försäkringar som är nödvändiga. I den premie du sedan betalar till försäkringsbolaget ingår vår ersättning. Det kommer alltså aldrig en faktura från oss.

Exempel på våra expertområden

Företagsförsäkringar – generella företags- och affärsförsäkringar, olika former av ansvarsförsäkringar och egendomsförsäkringar.

Fastigheter – fastighetsförsäkringar för företag och bostadsrättsföreningar. Vi hjälper till med allt från butikslokaler till serverhallar.

Fordon – vi ser över ditt fordonsregister och tecknar rätt försäkringar för personbilar, traktorer, lastbilar och andra arbetsfordon.

Säkerheter – vi tecknar era säkerheter för entreprenadkontrakt(AFD.631), förskottsbetalningar och betalobligationer.

Är du redo att gå vidare?